Mobile menu

Projekt Nr: POIR.02.01.00-00- 0085/15 pt.:
„Utworzenie Centrum Badawczo-
Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.
jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014-
2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dnia 9 maja podpisaliśmy umowę na roboty budowlane z Generalnym Wykonawcą – Firmą R/S BUDOWNICTWO Robert Skrzypkowski.

W miesiącu maju wykonano częściowo roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wylano fundamenty.
W czerwcu kontynuowano roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonano część fundamentów oraz rozpoczęto wykonanie konstrukcji stalowej.

 

 

17.08.2017

10.08.2017

2.08.2017

24.07.2017

12.07.2017