Mobile menu

Projekt Nr: POIR.02.01.00-00- 0085/15 pt.:
„Utworzenie Centrum Badawczo-
Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.
jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014-
2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dnia 9 maja podpisaliśmy umowę na roboty budowlane z Generalnym Wykonawcą – Firmą R/S BUDOWNICTWO Robert Skrzypkowski.

  W miesiącu maju wykonano częściowo roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wylano fundamenty.
  W czerwcu kontynuowano roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonano część fundamentów oraz rozpoczęto wykonanie konstrukcji stalowej.
  W miesiącach: lipiec i sierpień kontynuowano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wykonanie fundamentów. Wykonano częściowo konstrukcje stalową oraz żelbetową. Rozpoczęto roboty murowe, wykonanie posadzki, wewnętrznej instalacji elektrycznej a także instalacje wodno-kanalizacyjne.
We wrześniu były prowadzone prace ziemne, roboty murowe oraz wodno-kanalizacyjne. Wykonano kolejną część konstrukcji stalowej oraz żelbetowej.
W IV kwartale 2017 roku zakończono roboty ziemne oraz murowe. Wykonano częściowo stolarkę okienną i drzwiową, elewację ścian i posadzki a także ściany działowe i zabudowy.
W miesiącach styczeń – luty ukończono montaż konstrukcji stalowej i żelbetowej. Wykonano prace dot. dachu, stolarki okiennej, posadzki oraz elewację i obudowę ścian. Prowadzone prace wewnątrz hali, wykonywano wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalację elektryczną wraz z instalację odgromową, wewnętrzną instalację gazową. Położono tynki i posadzki, kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu.
W miesiącach marzec – kwiecień 2018 roku wykonano: ściany działowe i zabudowy, tynki i okładziny wewnętrzne ścian oraz sufitów, posadzki. Kontynuowano roboty: ślusarskie, drobne roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano instalacje: sprężonego powietrza, wodno– kanalizacyjną., elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną, wewnętrzną gazową, wentylacje mechaniczną oraz klimatyzację, C.O. i C.T.

 

 

11.4.2018

4.5.2018

25.4.2018

19.4.2018

11.4.2018

4.4.2018

21.3.2018

14.3.2018

7.3.2018

28.2.2018

14.2.2018

31.1.2018

17.1.2018

 

29.12.2017

15.12.2017

1.12.2017

23.11.2017

14.11.2017

 

7.11.2017

31.10.2017

20.10.2017

10.10.2017

29.09.2017

9.09.2017

28.08.2017

17.08.2017

10.08.2017

2.08.2017

24.07.2017

12.07.2017