Obrábění

Obrábění je založeno na výrobě součásti se specifickými rozměry a tvary při zachování vhodné rozměrové a tvarové přesnosti a drsnosti povrchu součásti. Přebytečný materiál se během obrábění odstraní ve formě třísek. Obrábění je metoda formování objektů pomocí odstraňování materiálu. Díky obrábění lze získat objekty s velmi složitými tvary a nízkou drsností povrchu s velmi vysokou rozměrovou a tvarovou přesností – proto obráběcí procesy hrají ve strojírenské technologii ústřední roli.

Svařování ocelových konstrukcí

Svařování ocelových konstrukcí lze provádět pomocí následujících metod:

  • MIG / MAG – tato technika je založena na generování elektrického oblouku mezi svařovací hlavou a materiálem. Oblouk je chráněn mechanickými plyny, které mohou být neutrální (argon) nebo chemicky aktivní (oxid uhličitý);
  • TIG – svařování např. nerezové oceli pomocí wolframové elektrody v ochranné atmosféře inertního plynu, obvykle argonu;

Nabídka služeb nakladačů a rypadel

Nabízíme profesionální služby nakladačů-rypadel.

Nabídka společnosti zahrnuje veškeré služby související s nakladači-rypadly, počínaje přípravou pozemku pro stavbu až po vyrovnání zeminy.

Společnost poskytuje služby nakladačů a rypadel v oblasti Czarna Białostocka, především v takových městech, jako jsou: Czarna Wieś Kościelna, Klimki, Oleszkowo, Chmielnik, Niemczyn, Horodnianka, Złota Wieś a okolní oblasti.