Mobile menu

 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2016

 

Informacja o unieważnieniu postępowania Zapytania Ofertowego nr 01/2016 

Informacja plik w PDF  - (0,02mb)

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2016 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1014926


Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,6mb)

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany + dokumentacja wykonawcza

·         Projekt budowlany

§  Projekt zagospodarowania terenu plik w zip (27,7mb)

§  Projekt architektoniczno-budowlany plik w zip (234mb)

·         Dokumentacja wykonawcza

§  ARCHITEKTURA plik w zip (23,8mb)

§  DROGOWE plik w zip (5mb)

§  ELEKTRYCZNE plik w zip (16,8mb)

§  KONSTRUKCJA plik w zip (128mb)

§  SANITARNE plik w zip (57,1mb)

§  ZIELEŃ plik w zip (0,95mb)

Załącznik nr 3 - Plan sytuacyjny określający zakres inwestycji (Załącznik graficzny) plik w pdf (22mb)

Załącznik nr 4 - Wzór Umowy plik w pdf (0,25mb)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia plik w word (0,06mb)

Załącznik nr 8 - Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 9 - Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia plik w pdf (0,24mb)

Załącznik nr 10 - Specyfikacja cen plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 11 - Uszczegółowienie  Zapytania ofertowego plik w pdf (0,22mb)

 

Pytania i wyjaśnienia

1. Informacja Zamawiającego nr 1 plik w pdf (0,23mb)

2. Informacja Zamawiającego nr 2 plik w pdf (0,28mb)

 2.1 Dokumentacja wykonawcza – wersja dwg 

 

2.2 Dokumentacja wykonawcza – wersja pdf


ARCHITEKTURA

  • Detale połączeń blachy na elewacji oraz wykończenia styku elewacji z blachy z elewacją z tynku - D22 plik w pdf (1,32mb)
  • Detal mocowania blachy i kasetonów elewacyjnych – D23 plik w pdf (0,2mb) 

 

3.Informacja Zamawiającego nr 3  - plik w pdf (4,28mb)

 

4.Informacja Zamawiającego nr 4  - plik w pdf (1,6mb)

5.Informacja Zamawiającego nr 5  - plik w pdf (1,4mb)

6.Informacja Zamawiającego nr 6  - plik w pdf (0,3mb)

7.Informacja Zamawiającego nr 7  - plik w pdf (1,8mb)

8.Informacja Zamawiającego nr 8  - plik w pdf (0,6mb)

9.Informacja Zamawiającego nr 9  - plik w pdf (0,6mb)

  • zestawienie roślin + pojemniki plik w pdf (0,02mb)

10.Informacja Zamawiającego nr 10  - plik w pdf (2,0mb)

11.Informacja Zamawiającego nr 11  - plik w pdf (1,0mb)