Mobile menu

 

 

Informujemy, iż Zapytanie Ofertowe nr 03/2017 z dnia 13.07.2017r. zostało anulowane.

Zapytanie Ofertowe nr 03/2017 z dnia 13.07.2017 r. 
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
1) Prasa krawędziowa (sztuk: 1),
2) Nożyce gilotynowe (sztuk: 1).

 

  

Zapytanie ofertowe nr 03/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1043949

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 - Zapytanie Ofertowe nr 03_2017 plik w PDF  (0,5mb)