Mobile menu

 

 

Zapytanie Ofertowe nr 06/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.
na zakup nowego środka trwałego wraz z montażem:
Hamownia (sztuk 1)

 

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 06/2017

Informacja plik w PDF  - (0,02mb)

 

Zapytanie ofertowe nr 06/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1044862

 

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 - Zapytanie Ofertowe nr 06_2017 plik w PDF  (0,5mb)