Mobile menu

 

 

Informujemy, iż Zapytanie Ofertowe nr 08/2017 z dnia 26.09.2017r. zostało anulowane.

Zapytanie Ofertowe nr 08/2017 z dnia 26 września 2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem:
1) Kabina lakiernicza (sztuk: 1),
2) Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1)

 

Zapytanie ofertowe nr 08/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1058021

Zapytanie Ofertowe nr 08_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 - Dokumentacja konstrukcyjna plik w PDF  (0,2mb)