Mobile menu

 

 

 

Informujemy, iż Zapytanie Ofertowe nr 09/2017 z dnia 02.10.2017r. zostało anulowane.

Zapytanie Ofertowe nr 09/2017 z dnia 02 października 2017 r.
na zakup nowego środka trwałego wraz z montażem:

Kabina lakiernicza - sztuk: 1

 

Zapytanie ofertowe nr 09/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1059144

Zapytanie Ofertowe nr 09_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)