Mobile menu

 

 

 

Zapytanie Ofertowe nr 12/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
na zakup nowego środka trwałego wraz z montażem:

Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1).

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 12/2017

Informacje plik w PDF

 

Zapytanie ofertowe nr 12/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1074607

 

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 - Rysunek wanny plik w PDF  (0,5mb)

Załącznik nr 5 - Zapytanie Ofertowe nr 12_2017 plik w PDF  (0,5mb)