Mobile menu

Projekt Nr: POIR.02.01.00-00- 0085/15 pt.:
„Utworzenie Centrum Badawczo-
Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.
jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014-
2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dnia 9 maja podpisaliśmy umowę na roboty budowlane z Generalnym Wykonawcą – Firmą R/S BUDOWNICTWO Robert Skrzypkowski.

  W miesiącu maju wykonano częściowo roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wylano fundamenty.
  W czerwcu kontynuowano roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonano część fundamentów oraz rozpoczęto wykonanie konstrukcji stalowej.
  W miesiącach: lipiec i sierpień kontynuowano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wykonanie fundamentów. Wykonano częściowo konstrukcje stalową oraz żelbetową. Rozpoczęto roboty murowe, wykonanie posadzki, wewnętrznej instalacji elektrycznej a także instalacje wodno-kanalizacyjne.
We wrześniu były prowadzone prace ziemne, roboty murowe oraz wodno-kanalizacyjne. Wykonano kolejną część konstrukcji stalowej oraz żelbetowej.
W IV kwartale 2017 roku zakończono roboty ziemne oraz murowe. Wykonano częściowo stolarkę okienną i drzwiową, elewację ścian i posadzki a także ściany działowe i zabudowy.
W miesiącach styczeń – luty ukończono montaż konstrukcji stalowej i żelbetowej. Wykonano prace dot. dachu, stolarki okiennej, posadzki oraz elewację i obudowę ścian. Prowadzone prace wewnątrz hali, wykonywano wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalację elektryczną wraz z instalację odgromową, wewnętrzną instalację gazową. Położono tynki i posadzki, kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu.
W miesiącach marzec – kwiecień 2018 roku wykonano: ściany działowe i zabudowy, tynki i okładziny wewnętrzne ścian oraz sufitów, posadzki. Kontynuowano roboty: ślusarskie, drobne roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano instalacje: sprężonego powietrza, wodno– kanalizacyjną., elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną, wewnętrzną gazową, wentylacje mechaniczną oraz klimatyzację, C.O. i C.T.
Miesiąc maj i czerwiec to czas ostatnich prac na budowie. Zakończono wykonanie dachu, stolarki okiennej drzwiowej oraz bram, wylano posadzki. Dobiegły końca prace przy zagospodarowaniu terenu wokół hali, ułożono chodniki, place manewrowe oraz dojazdy. Ukończono instalacje doprowadzające media do nowo wybudowanej hali.
Po 14 miesiącach robót Generalny Wykonawca firma RS BUDOWNICTWO zgłosiło do odbioru końcowego budynek Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Dnia 19.06.2018 otrzymaliśmy prawomocną decyzje – pozwolenie na użytkowanie hali.

 

 Animacja z widoku z kamery podczas budowy centrum

 

8.8.2018

25.7.2018

11.7.2018

4.7.2018

28.6.2018

21.6.2018

12.6.2018

5.6.2018

30.5.2018

22.5.2018

17.5.2018

10.5.2018

4.5.2018

25.4.2018

19.4.2018

11.4.2018

4.4.2018

21.3.2018

14.3.2018

7.3.2018

28.2.2018

14.2.2018

31.1.2018

17.1.2018

 

29.12.2017

15.12.2017

1.12.2017

23.11.2017

14.11.2017

 

7.11.2017

31.10.2017

20.10.2017

10.10.2017

29.09.2017

9.09.2017

28.08.2017

17.08.2017

10.08.2017

2.08.2017

24.07.2017

12.07.2017