Mobile menu

 


Tytuł projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.


Cele projektu:

Stworzenie warunków do kontynuacji prowadzonej od lat przez Cynkomet działalności badawczo-

rozwojowej w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla maszyn rolniczych poprzez utworzenie

Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych.


Planowane efekty

  • Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego z infrastrukturą badawczą
  • opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów


wartość projektu: 22 422 900,00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 10 938 000,00 zł