Mobile menu

 

 

 

Zapytanie Ofertowe nr 02/2018 z dnia 12 luty 2018 r.
na zakup nowego środka trwałego wraz z montażem:

Przecinarka Taśmowa (sztuk: 1).

 

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 02/2018

Informacja plik w PDF  - (0,02mb)

  

Zapytanie ofertowe nr 02/2018 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1088003

 

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 - Zapytanie Ofertowe nr 02_2018 plik w PDF  (0,5mb)

  

Pytania i wyjaśnienia

Informacja zamawiającego nr 1 plik w PDF  (0,5mb)

Informacja zamawiającego nr 2 plik w PDF  (0,5mb)