Mobile menu

 

 

Zapytanie Ofertowe nr 01/2017 z dnia 13.03.2017 r. 
na Roboty budowlane obejmujące budowę 
Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o. o.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 01/2017

Informacja plik w PDF  - (0,02mb)

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1024848

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,6mb)

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany + dokumentacja wykonawcza

·         Projekt budowlany

§  Projekt zagospodarowania terenu plik w zip (27,7mb)

§  Projekt architektoniczno-budowlany plik w zip (234mb)

·         Dokumentacja wykonawcza wersja DWG

§  ARCHITEKTURA plik w zip (23,8mb)

§  DROGOWE plik w zip (5mb)

§  ELEKTRYCZNE plik w zip (16,8mb)

§  KONSTRUKCJA plik w zip (128mb)

§  SANITARNE 1 plik w zip (21,5mb)

§ SANITARNE 2 plik w zip (25,5mb)

§ SANITARNE 3 plik w zip (21,8mb)

 

·         Dokumentacja wykonawcza w pdf

§  ARCHITEKTURA plik w zip (23,8mb)

§  DROGOWE plik w zip (5mb)

§  ELEKTRYCZNE plik w zip (16,8mb)

§  KONSTRUKCJA plik w zip (128mb)

§  SANITARNE plik w zip (57,1mb)

 §  ZIELEŃ plik w zip (0,95mb)

Załącznik nr 3 - Plan sytuacyjny określający zakres inwestycji (Załącznik graficzny) plik w pdf (22mb)

Załącznik nr 4 - Wzór Umowy plik w pdf (0,25mb)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia plik w word (0,06mb)

Załącznik nr 8 - Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 9 - Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia plik w pdf (0,24mb)

Załącznik nr 10 - Specyfikacja cen plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 11 - Badania geotechniczne podłoża gruntowego plik w zip  (10,05mb)

Załącznik nr 12 - Uszczegółowienie  Zapytania ofertowego plik w pdf (0,22mb)

 

Pytania i wyjaśnienia

1. Informacja Zamawiającego nr 1 plik w pdf 

  • CBR_Prawomocna decyzja Starosty_CYNKOMET  plik w pdf

2. Informacja Zamawiającego nr 2 plik w pdf 

3. Informacja Zamawiającego nr 3 plik w pdf 

4. Informacja Zamawiającego nr 4 plik w pdf 

5. Informacja Zamawiającego nr 5 plik w pdf 

6. Informacja Zamawiającego nr 6 plik w pdf 

7. Informacja Zamawiającego nr 7 plik w pdf 

8. Informacja Zamawiającego nr 8 plik w pdf 

9. Informacja Zamawiającego nr 9 plik w pdf

10. Informacja Zamawiającego nr 10 plik w pdf