Mobile menu

 

 

Informujemy, iż Zapytanie Ofertowe nr 02/2017 z dnia 12.07.2017r. zostało anulowane.

Zapytanie Ofertowe nr 02/2017 z dnia 12.07.2017 r. 
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
1) Suwnica natorowa (sztuk: 6)
2) Suwnica półbramowa (sztuk: 1)
3) Żuraw słupowy (sztuk: 10)

 

  

Zapytanie ofertowe nr 02/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1043645

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 - Zapytanie Ofertowe nr 02_2017 plik w PDF  (0,5mb)