Mobile menu

 

 

Zapytanie Ofertowe nr 04/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
1) Suwnica natorowa (sztuk: 6)
2) Suwnica półbramowa (sztuk: 1)
3) Żuraw słupowy (sztuk: 10)

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 04/2017

Informacja plik w PDF - (0,2mb)

   

Zapytanie ofertowe nr 04/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1044533

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 - Zapytanie Ofertowe nr 04_2017 plik w PDF  (0,5mb)