Nowe Opcje Wyposażenia Rozrzutnika Skorupowego N-264/1

Wielozadaniowy rozrzutnik skorupowy N-264/1 o ładowności 14 ton doczekał się opcji dodatkowych w postaci nadstaw (lewa i prawa) do obornika o wysokości 32 centymetrów, nadstaw przekształcających rozrzutnik w przyczepę objętościową z wyładunkiem za pomocą przenośnika podłogowego wyposażonych w hydraulicznie otwieraną klapę tylną do przewozu sianokiszonki o wysokości 80 cm oraz adaptera dwubębnowego pionowego z deflektorem kierunkowym znanego z rozrzutników o ładowności 10 i 12 ton z serii N-221, czy z jednej z najnowszych konstrukcji – rozrzutnika jednoosiowego N-114 „Zeus”. Wszystkie z nowych opcji z pewnością czynią rozrzutnik N-264/1 jeszcze ciekawszą i bardziej bezkonkurencyjną pozycją w naszym katalogu.