Przyznanie Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  • 2 kwietnia 2018

CynkoMet uzyskał nowy Certyfikat Jakości ISO. Dokument poświadcza, że firma stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 w zakresie: PRODUKCJI I SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH CENTRUM BADAWCZ-ROZWOJOWE TECHNOLOGII ROLNICZYCH.
Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. System ten dopinguje więc firmę do sukcesywnego podnoszenia jakości zarządzania, a tym samym wpływa na systematyczną poprawę procedur.