Podziękowanie za pomoc i wsparcie szpitala w czasie epidemii SARS-CoV-2