Zapytanie ofertowe 2016

Informacja o unieważnieniu postępowania Zapytania Ofertowego nr 01/2016 

Informacja plik w PDF  – (0,02mb)

Zapytanie ofertowe nr 01/2016 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1014926

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,6mb)

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany + dokumentacja wykonawcza

Załącznik nr 3 – Plan sytuacyjny określający zakres inwestycji (Załącznik graficzny) plik w pdf (22mb)

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy plik w pdf (0,25mb)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia plik w word (0,06mb)

Załącznik nr 8 – Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 9 – Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia plik w pdf (0,24mb)

Załącznik nr 10 – Specyfikacja cen plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 11 – Uszczegółowienie  Zapytania ofertowego plik w pdf (0,22mb)

Pytania i wyjaśnienia

  1. Informacja Zamawiającego nr 1 plik w pdf(0,23mb)
  2. Informacja Zamawiającego nr 2 plik w pdf(0,28mb)

 2.1 Dokumentacja wykonawcza – wersja dwg

2.2 Dokumentacja wykonawcza – wersja pdf

ARCHITEKTURA

  • Detale połączeń blachy na elewacji oraz wykończenia styku elewacji z blachy z elewacją z tynku – D22 plik w pdf (1,32mb)
  • Detal mocowania blachy i kasetonów elewacyjnych – D23 plik w pdf (0,2mb) 

3.Informacja Zamawiającego nr 3  – plik w pdf (4,28mb)

4.Informacja Zamawiającego nr 4  – plik w pdf (1,6mb)

5.Informacja Zamawiającego nr 5  – plik w pdf (1,4mb)

6.Informacja Zamawiającego nr 6  – plik w pdf (0,3mb)

7.Informacja Zamawiającego nr 7  – plik w pdf (1,8mb)

8.Informacja Zamawiającego nr 8  – plik w pdf (0,6mb)

9.Informacja Zamawiającego nr 9  – plik w pdf (0,6mb)

  • zestawienie roślin + pojemniki plik w pdf (0,02mb)

10.Informacja Zamawiającego nr 10  – plik w pdf (2,0mb)

11.Informacja Zamawiającego nr 11  – plik w pdf (1,0mb)

CzechEnglishGermanHungarianPolishRomanianRussianSpanish