Zapytanie ofertowe 2017

Zapytanie Ofertowe nr 01/2017 z dnia 13.03.2017 r.
na Roboty budowlane obejmujące budowę
Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o. o.

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 01/2017

Informacja plik w PDF  – (0,02mb)

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1024848

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,6mb)

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany + dokumentacja wykonawcza

Załącznik nr 3 – Plan sytuacyjny określający zakres inwestycji (Załącznik graficzny) plik w pdf (22mb)

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy plik w pdf (0,25mb)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia plik w word (0,06mb)

Załącznik nr 8 – Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 9 – Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia plik w pdf (0,24mb)

Załącznik nr 10 – Specyfikacja cen plik w word (0,05mb)

Załącznik nr 11 – Badania geotechniczne podłoża gruntowego plik w zip  (10,05mb)

Załącznik nr 12 – Uszczegółowienie  Zapytania ofertowego plik w pdf (0,22mb)

Pytania i wyjaśnienia

 1. Informacja Zamawiającego nr 1 plik w pdf 
 • CBR_Prawomocna decyzja Starosty_CYNKOMET  plik w pdf
 1. Informacja Zamawiającego nr 2 plik w pdf 
 2. Informacja Zamawiającego nr 3 plik w pdf 
 3. Informacja Zamawiającego nr 4 plik w pdf 
 4. Informacja Zamawiającego nr 5 plik w pdf 
 5. Informacja Zamawiającego nr 6 plik w pdf 
 6. Informacja Zamawiającego nr 7 plik w pdf 
 7. Informacja Zamawiającego nr 8 plik w pdf 
 8. Informacja Zamawiającego nr 9 plik w pdf
 9. Informacja Zamawiającego nr 10 plik w pdf

Informujemy, iż Zapytanie Ofertowe nr 02/2017 z dnia 12.07.2017r. zostało anulowane.

Zapytanie Ofertowe nr 02/2017 z dnia 12.07.2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
1) Suwnica natorowa (sztuk: 6)
2) Suwnica półbramowa (sztuk: 1)
3) Żuraw słupowy (sztuk: 10)

Zapytanie ofertowe nr 02/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1043645

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe nr 02_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Informujemy, iż Zapytanie Ofertowe nr 03/2017 z dnia 13.07.2017r. zostało anulowane.

Zapytanie Ofertowe nr 03/2017 z dnia 13.07.2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
1) Prasa krawędziowa (sztuk: 1),
2) Nożyce gilotynowe (sztuk: 1).

Zapytanie ofertowe nr 03/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1043949

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe nr 03_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Zapytanie Ofertowe nr 04/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
1) Suwnica natorowa (sztuk: 6)
2) Suwnica półbramowa (sztuk: 1)
3) Żuraw słupowy (sztuk: 10)

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 04/2017

Informacja plik w PDF – (0,2mb)

 

Zapytanie ofertowe nr 04/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1044533

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe nr 04_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Zapytanie Ofertowe nr 05/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
1) Prasa krawędziowa (sztuk: 1),
2) Nożyce gilotynowe (sztuk: 1).

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 05/2017

Informacja plik w PDF – (0,2mb)

Zapytanie ofertowe nr 05/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1044635

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe nr 05_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Pytania i wyjaśnienia

 1. Informacja Zamawiającego nr 1 plik w pdf (0,23mb)
 2. Informacja Zamawiającego nr 2 plik w pdf (0,21mb)

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 06/2017

Informacja plik w PDF  – (0,02mb)

Zapytanie ofertowe nr 06/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1044862

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe nr 06_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Zapytanie Ofertowe nr 07/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem:
1) Laser do profili (sztuk 1),
2) Laser do blach (sztuk 1).

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 07/2017

Informacja plik w PDF (0,2mb)

Zapytanie ofertowe nr 07/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1046157

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe nr 07_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Pytania i wyjaśnienia

 1. Informacja Zamawiającego nr 1 plik w pdf (0,23mb)

Informujemy, iż Zapytanie Ofertowe nr 08/2017 z dnia 26.09.2017r. zostało anulowane.

Zapytanie Ofertowe nr 08/2017 z dnia 26 września 2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem:
1) Kabina lakiernicza (sztuk: 1),
2) Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1)

 

Zapytanie ofertowe nr 08/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1058021

 

Zapytanie Ofertowe nr 08_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Dokumentacja konstrukcyjna plik w PDF  (0,2mb)

Informujemy, iż Zapytanie Ofertowe nr 09/2017 z dnia 02.10.2017r. zostało anulowane.

Zapytanie Ofertowe nr 09/2017 z dnia 02 października 2017 r.
na zakup nowego środka trwałego wraz z montażem:

Kabina lakiernicza – sztuk: 1

Zapytanie ofertowe nr 09/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1059144

Zapytanie Ofertowe nr 09_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Zapytanie Ofertowe nr 10/2017 z dnia 07 listopada 2017 r.
na zakup nowego środka trwałego wraz z montażem:

Kabina lakiernicza – sztuk: 1

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 10/2017:
plik w PDF

Zapytanie ofertowe nr 10/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1066501

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe nr 10_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Zapytanie Ofertowe nr 11/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem:

Centrum obróbkowe tokarskie nr 1 (sztuk: 1),
Centrum obróbkowe tokarskie nr 2 (sztuk: 1),
Centrum obróbkowe pionowe (sztuk: 1).

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr. 11/2017:
Informacja plik (0,3mb)

Zapytanie ofertowe nr 11/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1069581

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe nr 11_2017 plik w PDF  (0,5mb)

Pytania i wyjaśnienia

Informacja Zamawiającego nr 1 plik w PDF  

Informacja Zamawiającego nr 2 plik w PDF 

Informacja Zamawiającego nr 3 plik w PDF 

Zapytanie Ofertowe nr 12/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
na zakup nowego środka trwałego wraz z montażem:

Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1).

Informacja o wyborze wykonawcy do Zapytania Ofertowego nr 12/2017

Informacje plik w PDF

Zapytanie ofertowe nr 12/2017 w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1074607

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych kapitałowych z zamawiającym plik w WORD (0,3mb)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu plik w WORD (0,2mb)

Załącznik nr 4 – Rysunek wanny plik w PDF  (0,5mb)

Załącznik nr 5 – Zapytanie Ofertowe nr 12_2017 plik w PDF  (0,5mb)

CzechEnglishGermanHungarianPolishRomanianRussianSpanish