Zostało przyznane nam świadectwo Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego

  • 5 czerwca 2014

Jesteśmy uprawnieni do używania znaku firmowego towarzystwa w promowaniu swojej działalności