FINANSOWANIE FABRYCZNE – CynkoMet Finance
CynkoMet razem z Santander Leasing  oferuje możliwość zakupu maszyn ocynkowanych ogniowo rolniczych  bez konieczności wnoszenia dużych opłat z góry. Zamiast tego płatności można rozłożyć w czasie, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie przepływami pieniężnymi. Może to być szczególnie korzystne dla firm, które chcą rozszerzyć lub unowocześnić swoją działalność.
  • Pożyczka – 50/25/25 – 1 rok – stałe gwarantowane koszty
  • Pożyczka – 5×20 – 1 rok – stałe gwarantowane koszty
  • Pożyczka – 2 lata – raty miesięczne– stałe gwarantowane koszty
  • Pożyczka Elastyczna – od 1 – 10 lat – warunki indywidualne, stopa zmienna lub stała

Szczegółowych informacji udzielą nasi specjaliści do spraw sprzedaży