Szkolenie I stopnia z aplikacji powłok farb i lakierów
Cynkomet przeprowadził kolejne szkolenie by podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Nasi specjaliści uczestniczyli w praktycznych trzydniowych zajęciach: „Szkolenie I stopnia z aplikacji powłok farb i lakierów”.
Szkolenie obejmowało następujące tematy :
1. Podstawy malowania natryskowego
2. Przygotowanie powierzchni – metody, dobór odpowiedniej metody do materiału, wymogów technologicznych, oraz oczekiwań wizualnych
3. Dobór metod i sprzętu do aplikacji, transferu farb i lakierów – dobór urządzenia, dyszy, ciśnienia, regulacja
4. Praktyczne błędy podczas aplikacji lakierów, systemów malarskich – jak ich unikać
5. Praktyczne wykorzystanie metod samokontroli podczas lakierowania – grubość, równomierność powłoki itd.
6. Wykonanie paneli na użytek własny – lakierowanie duplex, 2 warstwowe, jedno powłokowe
7. Wykonywanie wyprawek przed lakierowaniem, oraz zaprawek po uszkodzeniu powłoki
8. Rozwiązanie występujących bieżących problemów w lakierni