Tradycja od 1956 roku!

Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. księgowości

Biuro Zarządu
  Szczegóły

  Konstruktor-Technolog

  Centrum Badawczo Rozwojowe
   Szczegóły

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CYNKOMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Białostockiej, ul. Fabryczna 7
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b
   • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
   • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
   • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kadry@cynkomet.pl;
   • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
   • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udział  procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.